Copyright 2022 - Globe
četvrtak, 30 novembar 2017 08:25

Datumi za polaganje TOLES ispita u 2018. godini

U Centru Globe možete se pripremati, a i polagati TOLES – Test of Legal English Skills, jedini međunarodno priznati ispit iz engleskog jezika za pravnike.

Ispitom TOLES provjeravate poznavanje engleskog jezika u oblasti prava, upotrebu stručnih termina, pisanje i govorenje u pravnom kontekstu. Diplomu koja se stiče priznaju velike međunarodne institucije i advokatske kancelarije. Neke od njih su i: The European Court of Justice, The European Central Bank, PricewaterhouseCoopers, Daimler Chrysler, KPMG, Baker & Mckenzie, Clifford Chance, itd.

Datumi za polaganje svih nivoa ovog ispita u 2018. godini su:

25. januar

22. mart

21. jun

23. avgust

22. novembar

Pripremni kurs se organizuje u dogovoru sa zainteresovanim polaznicima, a prijave za polaganje se mogu dostavljati najkasnije 30 dana prije datuma ispita.

CIJENE ISPITA  
Ispit Cijena za polaznike pripremnog kursa u GLOBE Cijena za ostale
TOLES Foundation EUR 140,00  EUR 175, 00
TOLES Higher EUR 155, 00  EUR 190,00 
TOLES Advanced EUR 200,00 EUR 230, 00 

Za sva dodatna pitanja, molimo kontaktirajte naš Centar >>kontakt<<

*Napomena: TOLES diploma ima neograničeni vijek trajanja

f t g m
facebook Instagram linkedin