Copyright 2022 - Globe

Prijavljivanje za međunarodno priznate ispite

Za sve polaznike koji su zainteresovani da svoje znanje i napredak koji su ostvarili na našim kursevima valorizuju i kroz međunarodno priznate ispite posredujemo u prijavljivanju tih ispita kod zvaničnih ispitnih centara.

globe about2

f t g m
facebook Instagram linkedin