Copyright 2018 - Globe

Globe JUMP!

Kursevi za najmlađe

Učimo kroz igru i pjesmu

Ako želite da vaše dijete usvaja jezik umjesto da ga uči, omogućite mu da bude izloženo jeziku od najranijeg doba. Uz zanimljive aktivnosti, zabavne igre, pjesme i ples, u društvu svojih vršnjaka i uz pomoć naših predavača vaše dijete usvaja jezik bez napora.

Nastava je organizovana u radionicama od po 45 minuta, dva puta sedmično u trajanju od 4 mjeseca (februar-jun/septembar-januar). Postoji mogućnost prilagođavanja intenziteta radionica interesovanjima i željama polaznika.

Osnovni i dodatni materijali koji se koriste u radu zvanični su materijali izdavača Cambridge University Press. Iako smatramo da je u ovom uzrastu prvenstveno bitno da se djeca zabave i zavole jezik, odabrali smo materijale koji omogućavaju da od ranog uzrasta dijete usmjeravamo ka uspjehu.

Osnovu materijala predstavljaju pjesme i priče kojima se jezik prenosi djeci na način koji je prikladan njihovom uzrastu, dok aktivnosti u koje se djeca uključuju pomažu učenje. Svojim živopisnim ilustracijama i naljepnicama, sami materijali atraktivni su za djecu i jačaju njihovu motivaciju za aktivno uključivanje u aktivnosti.

jump

f t g m
facebook Instagram linkedin