Copyright 2022 - Globe

Globe JUMP!


Kursevi za najmlađe

Učimo kroz igru i pjesmu

Ako želite da vaše dijete usvaja jezik umjesto da ga uči, omogućite mu da bude izloženo jeziku od najranijeg doba. Uz zanimljive aktivnosti, zabavne igre, pjesme i ples, u društvu svojih vršnjaka i uz pomoć naših predavača vaše dijete usvaja jezik bez napora.
Nastava je organizovana u radionicama od po 45 minuta, dva puta sedmično u trajanju od 9 mjeseci. Postoji mogućnost prilagođavanja intenziteta radionica interesovanjima i željama polaznika.
U radu se koriste živopisni materijali izdavača National Geographic i zvanični su materijali izdavača Cambridge University Press. Iako smatramo da je u ovom uzrastu prvenstveno bitno da se djeca zabave i zavole jezik, odabrali smo materijale koji omogućavaju da od ranog uzrasta dijete usmjeravamo ka uspjehu.
Osnovu materijala predstavljaju pjesme i priče kojima se jezik prenosi djeci na način koji je prikladan njihovom uzrastu, dok aktivnosti u koje se djeca uključuju pomažu učenje. Svojim živopisnim ilustracijama i naljepnicama, sami materijali atraktivni su za djecu i jačaju njihovu motivaciju za aktivno uključivanje u aktivnosti.

 

jump

f t g m
facebook Instagram linkedin