Copyright 2022 - Globe

Globe - LET'S FACE IT!

Kursevi za srednjoškolce i odrasle

Naučite ili obnovite svoje znanje! Spremnije na tržište rada!

Naši kursevi za srednjoškolce i odrasle osmišljeni su tako da mladima i odraslima koji žele da nauče jezik ponude fleksibilan način nastave, kroz programe koji prate nivoe Zajedničkog evropskog okvira za jezike.

Materijali koji se koriste u nastavi na ovim nivoima su različiti, kako bismo na najbolji način odgovorili na potrebe polaznika. Trudimo se da grupe formiramo na osnovu analize potreba svakog polaznika, na osnovu godina i mogućih interesovanja, kako bismo omogućili što bolju komunikaciju unutar grupe koja doprinosi intenzivnijoj upotrebi jezika i učenju.

Materijal koji je u upotrebi kombinuje najbolje prakse iz današnje metodologije sa inovativnim karakteristikama, kako bi i učenje i predavanje bili kreativniji i efikasniji. Jednak značaj pridaje se usvajanju novih riječi i izraza kao i gramatici, a veliki akcenat stavlja se i na vještine slušanja i govorenja, kao i postavljanje polaznika u realne društvene situacije.

Kursevi su organizovani u devet nivoa koji prate CEFR (Zajednički evropski okvir za jezike), tj. od nivoa A1 do C1..

Nastava je organizovana u radionicama od po 90 minuta dva puta sedmično u trajanju od 4 mjeseca.

Postoji mogućnost prilagođavanja intenziteta radionica interesovanjima i željama polaznika. Mogući su intenzivni kursevi, svakodnevni časovi, individualni časovi po programu redovnih kurseva.

Rad u malim grupama omogućava da polaznici imaju mnoštvo prilika da koriste jezik u različitim situacijama što unapređuje učenje i jača lakoću u korišćenju jezika.

Organizujemo i zasebne kurseve priprema za polaganje međunarodno priznatih Cambridge ispita (FCE, CEA, CPE, IELTS) po zvaničnim materijalima Cambridge University Press, kao i pripreme za druge međunarodne ispite.

face it

f t g m
facebook Instagram linkedin