Copyright 2018 - Globe

Globe - OUT OF THE BOX

Kursevi za najmlađe osnovce

Kroz igru i zabavu do odličnog uspjeha

Naši kursevi za najmlađe osnovce namijenjeni su djeci od prvog do trećeg razreda osnovne škole, a osmišljeni su tako da uz igru i zabavne aktivnosti uvodimo dijete u svijet učenja stranog jezika. Savladavamo leksiku i gramatičke strukture predviđene školskim programom, ali kroz drugačije materijale i aktivnosti.

Pomažemo djeci u radu na domaćim zadacima, a na dodatnim časovima možemo pomoći u pripremi za kontrolne i pismene zadatke.

Za najmlađe osnovce nastavu organizujemo u radionicama od po 45 minuta, dva puta sedmično u trajanju od 4 mjeseca (februar-jun/septembar -januar).

Rad u malim grupama omogućava da djeca imaju mnoštvo prilika da koriste jezik u različitim situacijama što potspješuje učenje i jača lakoću u korišćenju jezika.

Osnovni i dodatni materijali koji se koriste u radu su materijali izdavača Cambridge University Press.

Iako smatramo da je u ovom uzrastu prvenstveno bitno da djeca kroz aktivnosti u kojima će uživati zavole engleski jezik, odabrali smo materijale koji omogućavaju da od ranog uzrasta dijete usmjeravamo ka uspjehu i postepeno ih uvodimo u kasnije pripreme za polaganje međunarodno priznatih Cambridge ispita.

3

 

f t g m
facebook Instagram linkedin