Copyright 2022 - Globe

Globe - OUT OF THE BOX

Kursevi za najmlađe osnovce

Kroz igru i zabavu do odličnog uspjeha

Naši kursevi za najmlađe osnovce namijenjeni su djeci od prvog do četvrtog razreda osnovne škole, a osmišljeni su tako da uz igru i zabavne aktivnosti uvodimo dijete u svijet učenja stranog jezika. Savladavamo leksiku i gramatičke strukture predviđene školskim programom, ali kroz drugačije materijale i aktivnosti.

Pomažemo djeci u radu na domaćim zadacima, a na dodatnim časovima možemo pomoći u pripremi za kontrolne i pismene zadatke.

Za najmlađe osnovce nastavu organizujemo u radionicama od po 45 ili 60 minuta, dva puta sedmično (septembar -jun).

Rad u malim grupama omogućava da djeca imaju mnoštvo prilika da koriste jezik u različitim situacijama što potspješuje učenje i jača lakoću u korišćenju jezika.

U radu se koriste živopisni materijali izdavača National Geographic i zvanični materijali izdavača Cambridge University Press.

 

Iako smatramo da je u ovom uzrastu prvenstveno bitno da djeca kroz aktivnosti u kojima će uživati zavole engleski jezik, odabrali smo materijale koji omogućavaju da od ranog uzrasta dijete usmjeravamo ka uspjehu i postepeno ih uvodimo u kasnije pripreme za polaganje međunarodno priznatih Cambridge ispita.

3

 

f t g m
facebook Instagram linkedin