Copyright 2022 - Globe

Globe - PREPARE!

Kurs za starije osnovce - PREPARE!

Naši kursevi za starije osnovce namijenjeni su djeci od petog do devetog razreda osnovne škole, a osmišljeni su tako da vaše dijete savlada gramatičke strukture i leksiku predviđenu školskim programom, ali kroz drugačije aktivnosti i materijale.

Uz redovnu nastavu mogući su i dodatni časovi kada je djetetu potrebna fokusirana pomoć kako bi ostvarilo bolji uspjeh na pismenim i kontrolnim zadacima u školi.

Dinamika nastave prilagođena je uzrastu polaznika. Dužinu časova i težinu nastavnog gradiva postepeno povećavamo u skladu sa uzrastom i ostvarenim napretkom. Postoji mogućnost prilagođavanja intenziteta radionica interesovanjima i željama polaznika.

Peti i šesti razred.

Nastava je organizovana u radionicama od po sat vremena, dva puta sedmično (septembar – jun).

Sedmi, osmi i deveti razred

Nastava je organizovana u radionicama od po sat vremena i trideset minuta, dva puta sedmično(septembar – jun).

Rad u malim grupama omogućava da djeca imaju mnoštvo prilika da koriste jezik u različitim situacijama što unapređuje učenje i jača lakoću u korišćenju jezika.

U radu se koriste živopisni materijali izdavača National Geographic i zvanični materijali izdavača Cambridge University Press koji se koriste u pripremi kandidata za polaganje Cambridge ispita.

Iako smatramo da je u ovom uzrastu prvenstveno bitno da djeca kroz aktivnosti u kojima će uživati zavole engleski jezik, odabrali smo materijale koji omogućavaju da od ranog uzrasta dijete usmjeravamo ka uspjehu.

Uz dodatne časove upoznavanja sa samim formatom ispita i vježbanja vaše dijete tokom osnovne škole može da se pripremi za polaganje Cambridge ispita za njegov uzrast - StartersMoversFlyersPET ili KET.

Posredujemo u prijavljivanju kod zvaničnih ispitnih centara u Crnoj Gori.

 

p4

f t g m
facebook Instagram linkedin