Copyright 2022 - Globe

Globe - RAISE THE BAR!


Učenjem jezika struke do profesionalnog uspjeha!

Centar za kreativno obrazovanje GLOBE nudi kurseve za poslovni engleski jezik i za pravni engleski jezik, prema zvaničnim materijalima za pripremu Kembridž ispita za poslovni i pravni engleski, kao i kurseve jezika za druge struke (medicina, arhitektura, društvene oblasti, itd) u skladu sa potrebama i željama polaznika.
Pripremni smo i ispitni centar za TOLES ispit, najstariji ispit pravnog engleskog u Evropi i pripremni centar za Kembridž ispite poslovnog engleskog jezika.
Pristup Centra za kreativno obrazovanje GLOBE podrazumijeva da se prilikom upisa vrši analiza potreba polaznika i shodno tome biraju materijali za rad, uz pomoć kojih se simuliraju realne situacije u svakodnevnom poslovnom životu i kurs prilagođava potrebama polaznika čime se ostvaruju i bolji rezultati.
Predavači jezika struke renomirani su profesori jezika koji posjeduju neophodne sertifikate i imaju veliko iskustvo u upotrebi jezika u ovim privrednim granama.

 

Raise the Bar

f t g m
facebook Instagram linkedin