Copyright 2022 - Globe

Cambridge pripremni centar

Centar za kreativno obrazovanje Globe postao je zvanični centar za pripremu polaznika za polaganje ispita Cambridge English!

Ispiti Cambridge English priznati su u školama, na univerzitetima i kod poslodavaca u privatnom i javnom sektoru širom svijeta.

Ovi ispiti sa dugom tradicijom, osmišljeni u Centru za ocjenu poznavanja englekog jezika (Cambridge English Language Assessment) pri Univerzitetu u Cambridgeu, imaju temelj u nalazima naučnih istraživanja, a testiraju sve četiri jezičke vještine polaznika. Priprema za ove ispite, polagali ih ili ne, omogućuće vam da izgradite samopuzdanje i slobodno komunicirate na engleskom jeziku, a stečena diploma biće vrijedan dodatak vašoj biografiji.

Postoji ukupno 16 različitih Cambridge ispita koji odgovaraju različitim potrebama i uzrastu kandidata, a svi oni odgovaraju različitim nivoima Zajedničkog evropskog okvira za strane jezike.

U Centru Globe, prihvatajući najbolje svjetske prakse i standarde, sve smo kurseve koncipirali tako da naši polaznici prate materijale i programe za polaganje Cambridge English ispita i da u određenom trenutku kada im to odgovara, uz nešto dodatnih priprema i upoznavanje sa samom formom i organizacijom ispita mogu da polažu ispit koji žele. U prijavi ispita posredujemo kod ispitnih centara za Cambridge English ispite u Crnoj Gori i regionu.

Ukoliko planirate da potražite poslovni angažman bilo gdje kod domaćih i stranih poslodavaca, ako želite da studirate ili pohađate srednju školu u inostranstvu, ako želite svoje dijete da usmjerite kako bi jednog dana moglo da ostvari takve ciljeve - najbolji način za to jeste odabrati kurseve za pripremu Cambridge English ispita.

Mi učimo od najboljih i to obezbjeđujemo i našim polaznicima!

10 CAMBRIDGEs

f t g m
facebook Instagram linkedin