Copyright 2022 - Globe

Testiranje i diplome

Diplome, sertifikati, ispiti

U Centru za kreativno obrazovanje Globe želimo da stvorimo opuštenu atmosferu u kojoj je sve prilagođeno polazniku, a fokus na samom procesu učenja i radosti otkrivanja i osvajanja novih znanja.

Svi naši redovni polaznici na kraju kursa nagrađeni su diplomom koja potvrđuje da su u našoj školi pohađali kurs određenog nivoa po Zajedničkom evropskom referentnom okviru za žive jezike.

Na kraju svakog kursa obavlja se provjera znanja koja polazniku i njegovom profesoru služi kao pokazatelj stepena u kome je polaznik ovladao obrađenim nastavnim gradivom i jezičkim vještinama.

Po želji polaznika kurseva za odrasle organizuje se provjera znanja pred komisijom Centra Globe, a polaznicima koji sa uspjehom savladaju ovakvu provjeru znanja dodjeljuju se Sertifikati kojima se potvrđuje znanje jezika na određenom nivou po skali Zajedničkog evropskog referentnog okvira za žive jezike.

Po želji polaznika organizujemo dodatne pripreme za polaganje željenog međunarodnog ispita (Cambridge ispita, Toefl ispita, međunarodnih ispita drugih stranih jezika i posredujemo u prijavljivanju kod zvaničnih ispitnih centara.

test3

f t g m
facebook Instagram linkedin