Copyright 2022 - Globe

Zašto Globe?

"Centar za kreativno obrazovanje Globe" osnovan je 2017. godine sa ciljem da kroz kreativno i inovativno podučavanje stranih jezika i drugih obrazovnih sadržaja promoviše komunikaciju među kulturama, podiže standarde u obrazovanju, a kod svojih polaznika njeguje otvorenost i toleranciju prema različitostima, pripremajući ih za uspjeh u školovanju i radu u različitim kulturama.

 

-          Mi smo fleksibilni. Ne postoji jedinstveni metod rada koji svima odgovara. Prilagođavamo naš okvir potrebama polaznika.

-          Radom u malim grupama podstičemo učenje kroz aktivno učešće i pružamo priliku svima da u simuliranim situacijama koriste jezik koji uče.

-          Vrijeme je novac. Svi naši kursevi su intenzivni.

-          Praktični smo. Naši polaznici treba da koriste jezike koje uče, ne samo da ih proučavaju.

-          Naši kursevi su stimulativni. Učenje jezika nije lako, ali vam sigurno neće biti dosadno.

-          Naši kursevi su zahtjevni. Što više truda ulažete, bolji su rezultati. Pomažemo vam da učite, ali ne možemo učiti za vas.

-          Cilj nam je da ponudimo najveće standarde iz oblasti učenja stranih jezika. Spremni smo za promjene i stalna unapređenja našeg rada.

-          Promovišemo toleranciju i poštovanje različitosti.

-          Vjerujemo da čovjek uči dok je živ. Pokušavamo da vam omogućimo da razvijate svoju vještinu stranih jezika i kada odete od nas.

globe about

f t g m
facebook Instagram linkedin